Tijd: | Statistieken
Welkom gast, log in om te kunnen spelen. Als je nog niet aangemeld bent, registreer je dan!
Reglement

Aanvalsgegevens
Het is niet toegestaan om gegevens over aanval/verdediging van iemand openbaar te zetten. De enige plaats waar dit wel toegestaan is, is in de ganggedeeltes. Dit is dus in de privé tekst van een gang of op een gangforum.

Account beheer
Het is niet toegestaan met Oss om meerdere accounts te beheren / bezitten. Komen wij erachter dat dit wel het geval is, dan zullen de accounts geblokkeerd worden, en de neven accounts zullen verwijderd worden. Ook mag je niet met meerdere mensen één account beheren.

Ten slotte is een account persoonlijk. Het is hierom niet toegestaan om hem weg te geven of te verkopen als je stopt met spelen. Iedereen die Oss wilt spelen, dient ZELF zijn/haar account aan te maken.

Account Overnames
Het is, als je op school 1 zit, toegestaan om je account weg te geven aan iemand anders. Wel dient er vooraf toestemming gevraagd te worden aan de crew. Dit doe je via een bericht naar mail crew. Vermeld hierin:
- Je accountnaam
- Je e-mailadres
- Het e-mailadres van de persoon die het account overneemt
- Het ip-adres van de persoon die het account overneemt
- De datum en tijd van de overname
- De relatie tussen jou en de speler die het account overneemt (familie, klasgenoten, vrienden, ..)

Een account mag maar één keer overgenomen worden door iemand anders. Het is dus ook niet toegestaan om het op een later moment weer terug te krijgen. Vanaf de eerste keer inloggen van de nieuwe eigenaar, is het niet meer toegestaan voor de oude eigenaar om in te loggen.

Bans/Blokkeringen
Onenigheid over shoutbans of blokkeringen dienen niet via de shoutbox of berichten te lopen. Je kunt hiervoor bij mail crew terecht zodat het betreffende crewlid tekst en uitleg kan geven. Over blokkeringen en shoutbans wordt alleen gecommuniceerd met de speler in kwestie; niet met vrienden, familie of enige andere persoon.

Bedreiging
Het is niet toegestaan om opmerkingen te maken waarvan het oogmerk is gericht op een fysieke confrontatie in dreigende zin.

Berichten
Het is niet toegestaan om verstuurde (pm-)berichten openbaar te zetten. De enige plaats waar dit wél toegestaan is, is op de gangfora. In de privé teksten van gangs wordt dit ook niet geaccepteerd! Tevens is het verboden om bewust te spammen naar Oss-leden.

Handelen
Het is niet toegestaan om geld over te sluizen via de handel. Uiteraard is het wel nog gewoon toegestaan om je verzameling te verkopen of om items die op de handel te staan in te kopen. Indien blijkt dat je tóch geld probeert over te sluizen, kan dit leiden tot in beslag name van de items en het geld. Tevens kan het bij veelvuldige overtreding leiden tot een blokkering.

MSN-Invite
Het is niet toegestaan om msn-invites te versturen naar onbestaande of buitenlandse mailaccounts. Indien dit wel gebeurt, zal het verdiende geld afgenomen worden en zal het account geblokkeerd worden.

Nederlands
Het is de bedoeling dat je op Oss begrijpelijk Nederlands/Vlaams praat. Uiteraard mag je in een pm naar een vriend van je een andere taal spreken, maar op het moment dat er klachten komen en de crew weet niet wat er staat, loop je altijd het risico om geblokkeerd te worden.

Negativiteit
Het is niet toegestaan om kritiek te uiten tegen of over de crew zonder dat dit beargumenteerd wordt. Geargumenteerde kritiek mag enkel via mail crew of het forum. Kritiek uiten via de shoutbox en berichten is niet functioneel en dus niet toegestaan.

Op vakantie
Het is niet toegestaan om de vakantie-status te misbruiken als gratis protectie indien dit niet nodig is. Hieronder valt onder andere maar niet uitsluitend het instellen van de vakantie mode terwijl er de volgende dag weer ingelogd wordt en het regelmatig gebruik van de vakantie mode terwijl het niet nodig is.

Proxy
Gebruik van proxy's is niet toegestaan op Oss, en indien wij ontdekken dat je hier toch gebruik van maakt zal je geblokt worden. Indien je hier vaak gebruik van maakt kan dit zelfs leiden tot verwijdering van je account.

Reclame
Het is niet toegestaan om op Oss reclame te maken voor andere websites, met uitzondering van Hyves, YouTube, Facebook, Twitter, Nu.nl en pagina's over of binnen Oss. Op de shoutbox is het wel toegestaan om links te plaatsen, mits het geen (semi-)commerciële promotie/spam betreft of een link is naar een online spel waarvoor je geregistreerd moet zijn om het te spelen.

Referers
Met referers kan je veel cheaten, maar natuurlijk is dit niet toegestaan. Als je jezelf opnieuw aanmeldt onder je eigen referer, dan zullen we je blokkeren en een financiële maatregel treffen. Ook als anderen zich aanmelden onder jouw link, maar hun account niet activeren of vervolgens niet spelen, zullen we maatregelen treffen. Natuurlijk kan dit een keer overkomen, maar als het veel gebeurt dan zullen we je blokkeren en financiële maatregelen treffen.

Schelden
Schelden op Oss is niet toegestaan, ook niet nadat je aangevallen bent door iemand. Gebeurt dit wel zal je een waarschuwing krijgen, bij herhaling zal je worden geblokkeerd!

Bij gescheld met ziektes, zal degene die scheldt direct geblokkeerd worden. Ook hier geldt dat bij herhaling het account verwijderd kan worden!

Scripts/bots
Het gebruiken van scripts/bots om bepaalde dingen voor je te doen, is niet toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot een ip ban, blokkering of welke andere straf ook, afhankelijk van de actie van het script / de bot

Shoutbox
Op de shoutbox van Oss gelden natuurlijk ook een paar regels. De Oss-crew zal de shoutbox goed in de gaten houden en als wij denken dat de fatsoensregels overschreden worden zullen we ingrijpen.

Uiteraard willen we niet dat er gescholden of gevloekt wordt. Hou de shoutbox gezellig!

Tot slot
Tot slot, onwetendheid is geen excuus voor overtredingen. Iedereen dient ten alle tijden de regels te kennen en zich eraan te houden.

Dit reglement mag ten alle tijden aangepast of aangevuld worden door de Oss-crew. Er zal, als er veel veranderd of bijgekomen is, een nieuwsbericht uitgebracht worden dat het reglement is aangepast! Als je zelf twijfelt of iets wel of niet mag, vraag het dan aan de Oss-crew!